Udgang

Få specialiseret hjælp til uledsaget udgang

Uledsaget udgang

Du har som udgangspunkt ret til at komme på uledsaget udgang. Reglerne afhænger alt efter, om du afsoner en dom på over eller under 8 års fængsel.

Vi kan hjælpe dig helt gratis med med at ansøge om dette.