Prøveløsladelse

Prøveløsladelse for livstidsdømte

Som livstidsdømt har du som udgangspunkt krav på at blive prøveløsladt, når du har afsonet minimum 12 års fængsel. Kriminalforsorgen meddeler ofte afslag på prøveløsladelse til fanger, der afsoner livstid. Jeg kan hjælpe dig med at klage over Kriminalforsorgens afgørelse.