Prøveløsladelse

Prøveløsladelse efter halvtid

I flere tilfælde er det muligt at blive prøveløsladt allerede efter, at man har afsonet halvdelen af den idømte straf. Jeg kan hjælpe dig med at klage over Kriminalforsorgens afslag.