Prøveløsladelse

Prøveløsladelse efter 2/3 tid

Du har som udgangspunkt krav på at blive prøveløsladt, når du har afsonet 2/3 straf eller 2/3 på forskudt tid. Både fængslets og Direktoratets afslag kan ofte være forkert.

Vi har stor erfaring inden for prøveløsladelsessager, og jeg kan hjælpe dig med at klage over deres afslag.