Udgang

Få specialiseret hjælp til udgang

Ledsaget udgang

Man har som udgangspunkt ret til ledsaget udgang til særlige formål. Dette kunne eksempelvis være, hvis man har brug for lægelig behandling/undersøgelse, eller hvis man skal til en nærtstående persons bryllup, fødselsdage, begravelse mv. Loven giver dig en lang række af andre muligheder for at komme på ledsaget udgang.

Vi kan hjælpe dig helt gratis med at søge om dette.