Disciplinærsager

Få specialiseret hjælp til disciplinærsager

Overførsel fra åbent til lukket fængsel

Såfremt Kriminalforsorgen har bestemt, at du skal overføres fra åbent fængsel til lukket fængsel, kan vi (helt gratis) hjælpe dig med at klage over fængslets afgørelse. Såfremt du allerede afsoner i et lukket fængsel, kan vi hjælpe dig med at anmode om overførsel til et åbent fængsel.