Gratis

Få gratis advokathjælp

Gratis advokathjælp

Vi hjælper dig helt gratis med at klage over Kriminalforsorgens afgørelser. I forbindelse med at vi fører prøveløsladelsessagerne for retten, gælder de samme regler, som når man bliver meddelt fri proces. Det betyder, at der ikke er egenbetaling. Dette gælder uanset sagens udfald, og uanset om din sag bliver ført i byretten, landsretten eller Højesteretten.