Disciplinærsager

Få specialiseret hjælp til disciplinærsager

Nægtelse af udgang & tilbagekaldelse af udgangstilladelse

Er du blevet nægtet udgang eller er din udgangstilladelse blevet tilbagekaldt, kan vi hjælpe dig med at klage over Kriminalforsorgens afgørelse.