Erstatning

Få specialiseret hjælp til erstatning

Erstatning

Der findes en lang række af situationer, der giver dig krav på erstatning.

Dette gør sig blandt andet gældende, såfremt du har været uberettiget anhold, uberettiget frihedsberøvelse i forbindelse med afslag på prøveløsladelse, uberettiget ransagning m. fl.