Erstatning

Erstatning for nægtelse af prøveløsladelse

Såfremt vi vinder din sag om prøveløsladelse, vil vi efterfølgende sende et erstatningskrav for din uretmæssige frihedsberøvelse ved nægtet prøveløsladelse.
Det hjælper vi dig med, uden at du skal betale.