Disciplinærsager

Få specialiseret hjælp til disciplinærsager

Få hjælp til at klage over disciplinærstraf

Er du blevet tilkendt en disciplinærstraf af Kriminalforsorgen, kan vi hjælpe dig med at klage over afgørelsen. Kriminalforsorgen giver som regel følgende disciplinærstraffe nemlig:

strafcelle

– overførsel fra lukket fængsel til åbent fængsel

– tilbagekaldelse af udgangstilladelse

– udgangskarantæne

– nægtelse af prøveløsladelse

– udelukkelse fra fællesskab