Juridisk hjælp

Lovpligtige oplysninger

Advokatfirmaet Blicher Jepsen er ejet af advokat Frederik Gram Blicher Jepsen, som er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Blicher Jepsen har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring med garantiordning hos CNA Insurance Company (Europe) S.A. Den lovpligtige ansvarsforsikring med garantiordning er gældende uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Blicher Jepsen er ydermere omfattet af Advokatsamfundets tilsyns-og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126, herunder de advokatetiske regler.

Har du spørgsmålet er du velkommen til at kontakte os på 42791792 eller på post@blicherjepsen.dk.