Juridisk hjælp

Lovpligtige oplysninger

Advokatfirmaet Flemming Ørbeck er ejet af advokat Flemming Ørbeck, som er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Flemming Ørbeck har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring med garantiordning hos HDI Global Specialty. Den lovpligtige ansvarsforsikring med garantiordning er gældende uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Flemming Ørbeck er ydermere omfattet af Advokatsamfundets tilsyns-og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126, herunder de advokatetiske regler.

Har du spørgsmålet er du velkommen til at kontakte os på 2222 1722, 40418031 eller på info@faengselshjaelp.dk.