Juridisk hjælp

Få specialiseret hjælp til prøveløsladelse.

Justitia

Prøveløsladelse

Vi hjælper dig med at klage over Kriminalforsorgens afslag på prøveløsladelse og fører sagen for retten. Du skal i den forbindelse ikke selv betale for hjælp til din prøveløsladelsessag, uanset sagens udfald.